Święto Trzech Króli

U W A G A

Dzień  06.01.2017 ( piątek) jest dniem świątecznym.

OBJAWIENIE  PAŃSKIE – ŚWIĘTO  TRZECH  KRÓLI

 Z przyczyn obiektywnych zajęć w tym dniu  NIE MA !