Marzanna
Marcinkowska

Lektor i metodyk

Lektorka języka angielskiego i wieloletnia metodyczka pedagogiki dziecięcej i młodzieżowej. Absolwentka lingwistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

Janusz
Marcinkowski

CEO

Główny menedżer szkoły, dyrektor rozwojowy i finansowy. Metodyk nauczania w grupach najmłodszych. Koordynator obozów językowych w Polsce i za granicą.

Magda
Marcinkowska

Konsultant

Koordynatorka interaktywnych zajęć grupowych. Specjalistka w dziedzinie wykorzystania muzyki i zajęć ruchowych podczas nauczania języków obcych. Absolwentka rytmiki na Akademii Muzycznej w Gdańsku.