Czekamy na Wasze plany lekcji

Przypominamy naszym studentom o dostarczeniu nam szkolnych planów zajęć najpóźniej do środy, 7. września br. Po tej dacie zostanie ułożony plan zajęć w MAX ENGLISH na pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017, który będzie uwzględniał jedynie te plany lekcji ze szkół publicznych, które zostaną nam podesłane. Zaznaczamy, że mogą nastąpić zmiany w grupach z zeszłego roku – są one nieuniknione.
Nowe godziny zajęć zostaną rozesłane do uczniów drogą mailową.